नेपाल सामु हङकङले दियो १५४ रनको लक्ष्य

g]kfnåf/f dn]l;of kfFr ljs]6n] k/flht l;ªufk'/df eOx/]sf] cfO{;L;L Pl;of o"–!( ljZjsk 5gf]6sf] bf];|f] v]ndf dªunaf/ g]kfn / dn]l;of le8b} . ljZjsk 5gf]6 lqms]6 k|ltof]lutfdf g]kfnn] dn]l;ofnfO{ kfFr ljs]6n] k/flht u/]sf] 5 . tl:a/ M ;f}hGo–/dg l;jfsf]6L, /f;;

काठमाडौं २७,फागुन । विश्वकप छनोट क्रिकेटमा हङकङले नेपाललाई १५४ रनको लक्ष्य दिएको छ ।

नेपालले केहीबेरमा जवाफी ब्याटिङ गर्नेछ ।

टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको हङकङले ४८.२ ओभरमा सबै विकेट गुमाएर १५३ रन बनायो । ११० रन जोड्दा ८ विकेट गुमाइसकेका उसका इशान खान र इशान नवाजले नवौं विकेटका लागि ३२ रनको साझेदारी गरे ।

नेपालका सन्दिप लामिछानेले ३ विकेट लिए भने करण केसी र बसन्त रेग्मीले २-२ विकेट लिए । सोमपाल कामी र ललित नारायण राजवंशीले १-१ विकेट लिए ।