सुर्य ग्रहण लागेको बेला गर्न नहुने १२ कामहरु यस्ता छन् ? पढ्नुस

भुवन खतिवडा: भोलि सूर्य ग्रहण लाग्दैछ । ग्रहण लागेको बेला के गर्नु हुन्छ ? के गर्नु हुदैंन पढ्नुस ।

ग्रहण लागेको बेला गर्न नहुने कार्य :

१. ग्रहण लागेको बेला कुनै पनि शुभ कार्य वा कुनै पनि कार्यको था’लनी गर्नु हुदैन ।

२. ग्रहण लागको बेला सुत्केरी, अ’शक्त तथा बालबालिका बाहेकले भो’जन गर्नु हुदैन ।

३. ग्रहण लागेको समयमा चुल्हो बाल्न, जुठो राख्न तथा लि’पपोत गर्न ब’र्जित रहेको छ ।

४. ग्रहण अवधिभरी कुनै पनि देवि देवताको मुर्ति, तुलसि, शालिग्रामलाई छु’नु हुदैन ।

५. ग्रहणको अवधिभरी बि’रामि र अ’शक्त बा’हेकले सुत्नुहुदैन ।

६. ग्रहण लागेको बेला कोहिसंग झ’गडा गर्नु हुदैन ।

७. ग्रहण अवधिभर कसैसंग झु’टो बोल्ने वा कुनै वा’चा गर्नुहुदैन ।

८. ग्रहण अ’वधिभरी गर्भवती महिला घरबाट बाहिर नि’स्कनु हुदैन ।

९. ग्रहणलाई सु’रक्षा बिना प्रत्यक्ष्ँ आ“खाले हेर्नु हुदैन । ग्रहण हेर्न मिल्ने चस्मा लगाउनु उ’त्तम हुन्छ ।

१०. ग्रहण अ’वधिमा चक्कु, छुरी वा धा’रीलो ह’तियारको प्रयोग गर्नु हुदैन ।

११. ग्रहण अ’वधिमा पूजा गर्नु हुदैन ।

१२. ग्रहण अ’वधिमा नु’हाउनु समेत हुदैन । यसलाई अ’शुभ मानिन्छ ।

 

WRITE COMMENTS FOR THIS ARTICLE